Investor Relations

Share :

BIZ เผยได้รับสินเชื่อจาก CIMBT ตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน รพ. จุฬาฯ

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 มิ.ย. 60 11:56 น.
  นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ได้รับสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หวังเพิ่มทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็ง มั่นใจก่อสร้างโครงการเสร็จใน 40 เดือน หลังได้สินเชื่อหนุนธุรกิจโตตามแผน

  - บริษัทฯได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
“การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจของ BIZ สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา 40 เดือน โดยเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนดังกล่าว นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแรกที่ใช้ในอาเซียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามการรักษาโดยเครื่องมือดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยว่ามีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในกลุ่มใด” นายสมพงษ์ กล่าว
   – นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามร่วมกับ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอนนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
   “การปล่อยสินเชื่อครั้งนี้ว่า ธนาคารมีความเชื่อมั่นในผู้บริหารบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานกว่า 25 ปี มีความชำนาญและได้รับความเชื่อถือในวงการธุรกิจเป็นอย่างดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลก สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพระดับสูง และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า และที่ผ่านมาสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดตามเงื่อนไข” นายกิตติพันธ์กล่าว

ลักษณะธุรกิจของ BIZ
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

เรียบเรียง สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.com
อนุมัติ พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form