บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BIZ แนะนำ TRADING ราคาเหมาะสมปี 2566 ที่ 4.20 บาท

What’s new ?ผลประกอบการ 4Q65 พลิกเป็นขาดทุนสุทธิ จากการรับรู้รายได้ของบางโครงการที่เลื่อนออกไปเป็น 1Q66 และการเร่งตัวขึ้นของค่าใช้จ่าย SG&A รวมถึง ผลจากกทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนการรับรู้รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่ 1,390 ล้านบาทยังเป็นปกติ แต่การได้โครงการใหม่อาจชะลอตัวในช่วงเลือกตั้ง Our view :คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2566-2567 ที่ 161 ล้านบาท +21% YoY และ 157 ล้านบาท -2% YoY ตามลำดับ ประเมินราคาเหมาะสมปี 2566 โดยอิง PER เฉลี่ยในอดีตที่ 16 เท่า ได้เท่ากับ 4.20 บาท ราคาปัจจุบันมี Upside เพียง 4% จึงแนะนำ TRADING เรียบเรียง ประน้อม บุญร่วมอีเมล์. reporter@efinancethai.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form