Investor Relations

Share :

BIZ โรดโชว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมด้วยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ,คุณปริญญา วงศ์เพชรขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยนักลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก


พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form