บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : BIZ แนะนำ“ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 5.60 บาท

What’s new?• BIZ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่มีการแข่งขันต่ำ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และยังมีความต้องการสูงตามแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง• Backlong ณ สิ้น 3Q63 สูงถึง 2,345 ล้านบาท เพียงพอรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2565 โดยไม่ต้องประมูลงานใหม่ Our view :• คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2563 ลดลง 21% YoY จากผลกระทบของ COVID-19 ก่อนจะเร่งตัวขึ้น 156% YoY ในปี 2564 จากการส่งมอบงานใหญ่ที่คงค้างมาตั้งแต่ปีก่อน• ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และในภาวะปกติสามารถสร้าง ROE ได้สูงกว่า 15% ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมโดยอิงกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยปี 2564-2565 และ PER 15 เท่าได้ 5.60 บาท ถึงรอบการเติบโตครั้งใหม่BIZ ผู้นำในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง  บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) […]

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form