Investor Relations

Share :

ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนทางการเงิน 329 ลบ. ลุยโครงการรพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.ค. 61 11:36 น.

   คุณสำมิตร สกุลวิระ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน โครงการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จำนวน 329 ล้านบาท ระหว่าง บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด ซึ่ง BIZ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 โดยมีคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา)ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

เรียบเรียง ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form