นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายและติดตั้ง ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้น ด้านการรักษาโรคมะเร็ง

บริษัท ตระหนักว่า คนไทยต้องตายจากโรคมะเร็งนี้มากเป็นอันดับที่สอง และในความเป็นจริง โรคมะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าหากมีการวินิจฉัยและมีการใช้วิธีการรักษาที่ถูกต้องและถูกเวลา จึงเป็นเหตุให้บริษัท ดำเนินธุรกิจนี้มาตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี 2543 เพื่อบริษัทจะได้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form