Investor Relations

Share :

บล.ฟิลลิป : BIZ แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 4.80 บาท

ปี 61 คาดจะมีส่งมอบและรับรู้งานเข้ามา 4 โครงการ จากทั้งหมด 5 โครงการ
ณ สิ้นปี 60 บริษัทมีงานในมือที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 1.35 พันล้านบาท (เฉพาะมูลค่าเครื่องฉายรังสีรักษา) ได้แก่ i)งานลูกค้ารพ.จุฬา 1.2 พันล้านบาท แบ่งเป็นตัวเครื่องฉาย ฯ ราว 964 ล้านบาท (คาดจะรับรู้เข้ามาในปี 63) และส่วนงานก่อสร้างอีก 236 ล้านบาท ( รับรู้ในปี 60 ไปแล้ว 121 ล้านบาท หากคาดส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้เข้ามาทั้งหมดในปี 61) ii) งานลูกค้า รพ.มะเร็งลพบุรี 63.70 ล้านบาท iii)งานลูกค้ารพ.มะเร็งชลบุรี 98.60 ล้านบาท iv)งานลูกค้ารพ.นครท่าฉลอม สมุทรสาคร 90 ล้านบาท และ v)งานลูกค้ารพ.มหาราช นครราชสีมา 129.10 ล้านบาท หากคาดในปี 61 บริษัทจะมีส่งมอบและรับรู้งานดังกล่าว เข้ามา 4 โครงการ รวมกับรายได้ส่วนงานบริการคาดราว 135 ล้านบาท และ รายได้ค่าก่อสร้างอีก 115 ล้านบาท จะทำให้มีรายได้รวมที่ 644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% y-y สำหรับ GPM รวม คาดเฉลี่ย 15.2% จากปีก่อนหน้า 13.9% จาก GPM งานขายคาดจะขยับขึ้นจาก 11.5% ในปี 60 เป็น 13.0% เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กทำให้คาดจะมีอัตรากำไรดีกว่างานโครงการใหญ่ และ GPM บริการและก่อสร้าง คาดที่ 26.4% และ 9.6% จากปีก่อนหน้า 25.4% และ 9.2% ส่วน SG&A ต่อยอดขายคาดจะลดลงจากควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ 7.4% จากปี 60 ที่ 8.0% ทำให้กำไรปี 61 อยู่ที่ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% y-y
ส่วนโครงการก่อสร้างรพ.มะเร็งเฉพาะทาง มูลค่าลงทุนรวม 500 ล้านบาท คาดจะแล้วเสร็จตามแผนเดิมในปลายปี 62 และเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในต้นปี 63 หากปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอตอกเสาเข็มราวๆเดือน พ.ค. – มิ.ย. 61

ประเมินราคาพื้นฐานปี 61 เท่ากับ 4.80 บาท แนะนำ “ซื้อ”
จากความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าอีกหลายราย มูลค่างานกว่า 200-300 ล้านบาท ทำให้จะมีงานใหม่เข้ามาต่อเนื่อง ณ ระดับราคาหุ้นปัจจุบัน ทางฝ่ายยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ทว่ามีปรับ WACC ลงจาก cost of debt ที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาพื้นฐานปี 61 ใหม่อยู่ที่ 4.80 บาท

หทัยชนก มูลวงศ์
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #64324
โทร: 66 2 635 1700 # 530

เรียบเรียง ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form