Investor Relations

Share :

สดจากสนาม : บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) แถลง Opportunity Day

รายการสดจากสนามข่าว eFinanceThai.com : บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) แถลง Opportunity Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.15 – 11.00 น. เพื่อให้นักลงทุนได้รับชมภาพและเสียงสด ๆ จากงานแถลงข่าวที่น่าสนใจ เสมือนอยู่ในงานด้วยตัวเอง

  รับชมรายการสด กรุณา คลิกที่นี่

เรียบเรียง นายศักดิ์ชาย งอกงาม
อีเมล์. reporter@efinancethai.com

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form