Investor Relations

Share :

BIZ ทำสัญญาซื้อขายระบบชุดอุปกรณ์-เครื่องวางแผนรังสีรักษามะเร็ง รพ.มะเร็งลพบุรี มูลค่า 63.70 ลบ.

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ธ.ค. 60 13:11 น.
  บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบชุดอุปกรณ์ และเครื่องมือ พร้อมเครื่องวางแผนรังสีรักษากับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี มูลค่า 63.70 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอาการอื่น)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ BIZ
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)

เรียบเรียง จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
อีเมล์. charuwan@efinancethai.com
อนุมัติ ดาริน ปริญญากุล

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form