Investor Relations

Share :

BIZ เดินสายโรดโชว์จังหวัดนครราชสีมา นลท.ร่วมงานล้นหลาม

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์(ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมด้วยคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลาง) ประธานกรรมการ,คุณปริญญา วงศ์เพชรขาว (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยนักลงทุนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงให้การตอบรับเข้าร่วมงานล้นหลาม


พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form