Investor Relations

Share :

BIZ ได้รับสนับสนุนสินเชื่อจากธ.ซีไอเอ็มบีไทยตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง รพ.จุฬาลงกรณ์

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 มิ.ย. 60 13:48 น.

  คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมด้วยคุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอน – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเครื่องรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตรอนนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและแพทย์ผู้ทำการรักษาให้มีทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน

เรียบเรียง กานต์ธิดา หวานฉ่ำ
อีเมล์. karntida@efinancethai.com
อนุมัติ พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form