Biznews & Knowledge

Share :

ส่งมอบเครื่องฉายรังสี โรงพยาบาล ลพบุรี ชื่อโครงการ “เครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก”

เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนขายเครื่องฉายรังสียี่ห้อวาเรียน (Varian Medical System) ในประเทศไทย ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBeam พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลลมะเร็งลพบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแทพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “เครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก” ซึ่งเครื่องฉายรังสีรุ่นที่ติดตั้งดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องฉายฯที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการรักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะ (Intracranial cancer) ด้วยเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัด (Stereotactic radiosurgery (SRS)) เพราะเครื่องฉายรุ่นนี้สามารถรองรับเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดอย่าง “HyperArc” ซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ที่จะช่วยลดความซับซ้อนของการวางแผนการรักษาให้ สามารถคำนวณได้ดีขึ้น ถูกต้องมากขึ้น และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระงานของบุคคลากรทางแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น

รังสีรักษาร่วมพิกัด (Stereotactic radiosurgery (SRS)) คืออะไร ?

เป็นเทคนิคการฉายรังสีรูปแบบหนึ่ง ที่มีการให้รังสีปริมาณสูงที่ก้อนมะเร็ง โดยจำนวนครั้งในการฉายอยู่ที่ 1-5 ครั้งเท่านั้น สามารถแบ่งได้ 2 บริเวณ ได้แก่

  • รังสีศัลยกรรมร่วมพิกัด (Stereotactic radiosurgery (SRS)) การฉายรังสี ปริมาณสูงที่ก้อนเนื้องอกบริเวณศีรษะหรือไขสันหลัง โดยให้การฉายรังสีเพียง 1-5 ครั้ง
  • รังสีร่วมพิกัดบริเวณลําตัว (Stereotactic body radiationtherapy (SBRT)) เป็นการฉายรังสีปริมาณสูงที่ก้อนบริเวณลําตัว เช่น ปอด ตับ หรือ ต่อมลูกหมาก เป็นต้น โดยใช้การฉายรังสี 1-5 ครั้งเช่นกัน

อ้างอิงข้อมูลจาก แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ www.astro.org

เทคโนโลยี “HyperArc” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอย่างไร ?

เทคโนโลยี HyperArc ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การฉายด้วยเทคนิค SRS บริเวณศีรษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็งบริเวณศีรษะชนิดแพร่กระจาย หรือที่มีจำนวนมากกว่า1ก้อน เมื่อวางแผนการรักษาด้วย ฟังก์ชัน HyperArc นั้น พารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเหล่านั้นสามารถถูกฉายรังสีได้อย่างครอบคลุมโดยใช้เพียง1จุดหมุน (Single Isocenter) และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญคือนักฟิสิกส์และนักรังสีเทคนิคที่ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนการฉายจริงได้ผ่านทาง Virtual dry run ที่จะตรวจสอบวิถีการเคลื่อนของเตียงและลำรังสีว่าแนววิถีขณะฉายจริงเป็นอย่างไร จะมีการชนกันหรือไม่ ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลลัพธ์การรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น.

สรุปข้อดีของฟังก์ชั่น HyperArc ที่มาพร้อมกับเครื่องฉายรังสีรุ่น TrueBeam

  1. มี Optimization Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม
  2. มี Target Quality Metrics ที่ช่วยปรับให้แผนการรักษามีความถูกต้องกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
  3. มี 1-click treatment delivery ที่ทำให้นักรังสีการแพทย์สามารถเริ่มกระบวนการฉายรังสีตามแผนการรักษาเพียงกดปุ่มบนแผงควบคุมเพียงครั้งเดียว
  4. มี Pre-defined Imaging Way Points เนื่องจากบางครั้งการถ่ายภาพขณะฉายก้อนมะเร็งภายในศีรษะที่ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันอาจเป็นเรื่องยาก แต่ HyperArc จะช่วยให้นักรังสีการแพทย์สามารถจัดลำดับการถ่ายภาพก่อนการฉายจริงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
  5. มี Virtual Dry Run เป็นฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาและวิถีการเคลื่อนที่ของเตียงและลำรังสีก่อนการฉาย

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้ติดตั้งระบบภาพนำวิถี ( Image Guided Radiation Therapy; IGRT) ที่มีความทันสมัย ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความแม่นยำและความถูกต้องของตำแหน่งที่ต้องการฉายแสงเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษามีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเทคโนโลยีและบริการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งให้กับทางโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อให้แพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริการการรักษาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่ดี

__________________________________________________________________________________

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้ารับบริการการรักษากับทางรพ.มะเร็งลพบุรี เบอร์โทรศัพท์ 036-422515 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์)

ข้อมูลเครื่องฉายรังสีของ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 026-366828-9 ต่อ 12 (ฝ่ายการขายและการตลาด) | https://www.bizalignment.com/

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form