ข้อมูลบริษัท

รางวัลและใบรับรอง

ใบรับรอง

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ EN ISO13485:2016 จาก TUV SUD Product Service GmbH, Germany

SET Awards 2022

SMEs Excellence Awards 2017 : Silver Award

ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

รางวัลนักบริหารดีเด่น แห่งปี 2561

สาขานักบริหารและพัฒนาธุรกิจ
“นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์”

Special Recognition under Rising Star Awards 2018

CEO ECONMASS Awards 2022

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form