นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

Webcast

ดาวน์โหลด

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2567

Opportunity Day ปี 2566

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2566

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2566

Opportunity Day ปี 2565

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2565

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Opportunity Day ไตรมาสที่ 4/2564

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2564

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2563

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2562

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Opportunity Day ปี 2561

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2561

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2561

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พระนครซอฟต์

Join our newsletter​

Get the lastest news to keep you at the Business Alignment.

Subscription Form